Flere elever på Ungdomshøjskolen ved Ribe

 

I 2018 overtog vi markedsføringsopgaven på Ungdomshøjskolen ved Ribe. Efter nogle turbulente år med stor personaleudskiftning og faldende elevtal trådte en ny stærk forstander til. Med et elevtal på kun 23 på forårssemestret var der brug for en turnaround.

Ungdomshøjskolen ved Ribe er en højskole for unge mellem 16 og 19 år, der har brug for at stoppe op for at få svar på helt grundlæggende spørgsmål. Hvem er jeg? Hvilke drømme vil jeg følge? Hvad er jeg god til? Hvad vil jeg være bedre til? Hvad vil jeg give videre? Hvem vil jeg være? Hvor vil jeg hen i livet? Ungdomshøjskolen samler mange unge op som har en risiko for at falde ud af uddannelsessystemet efter folkeskolen. Cirka 80 procent af eleverne gennemfører efterfølgende en ungdomsuddannelse.

I samarbejde med forstanderen tilrettelagde vi en ny markedsføringsplan og lagde budgetter for de forskellige markedsføringselementer i planen. Vi prioriterede indsatserne og lokaliserede de vigtigste målgrupper.

Kampagnen har kørt siden efteråret 2018 og ungdomshøjskolen er sikret overlevelse og god økonomi med et stabilt elevtal omkring 60 elever på hvert semester. Vi er taknemmelige for at være en del af dette projekt.

Ny hjemmeside

Omdrejningspunktet for markedsføringen er hjemmesiden. I løbet af de første måneder nedlagde vi den gamle side og byggede en ny mobilvenlig hjemmeside med landingpages tilpasset målgrupperne i markedsføringen. I 2022 kommer hjemmesiden i en version 2.0.

Visuel content

Det var vigtigt for os at formidle højskolelivet visuelt i billeder og film. Eleverne er meget visuelle i deres hverdag på sociale medier og er vant til at kommunikere i billeder og film. I samarbejde med et professionelt produktionsselskab fik vi taget nye billeder og produceret de første film. Efterfølgende har vi fotograferet på skolen hvert semester for at sikre en billededatabase, der altid ser frisk ud.

Tekst content

Tekstdelen på den nye hjemmeside blev gennemarbejdet og gennemskrevet så der er indhold til elever, forældre, vejledere og Googles robotter.

Markedsføring på sociale medier

SoMe-markedsføring er en vigtig kanal til at få fat i de unge. Mange af eleverne kender ikke ungdomshøjskolen i forvejen og mange er slet ikke opsøgende i markedet for alternativer til ungdomsuddannelse eller sabbatår efter folkeskolen. Vi annoncering på Facebook, Instagram og TikTok skabes trafik til hjemmesiden og trafik til chat og telefonopkald med skolen ansatte.

Annoncering via Google Ads

Nogle unge søger aktivt efter alternativer til vejen fra folkeskolen til gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse. Vi har lavet Google Ads på de søgeord og fraser som vi ved de unge bruger – det kan fx være ’skoletræt’ eller ’hvad skal jeg efter 10. klasse’. Og vi tester hele tiden nye annoncer. Det skaber trafik til hjemmesiden.

Nyhedsbreve i Mailchimp

På folkeskoler, efterskoler og på ungdomsuddannelserne sidder en række vejledere som vejleder de unge på deres vej igennem uddannelsessystemet. Vi har opbygget en permissiondatabase med næsten 2000 vejledere, der modtager nyhedsmail fra ungdomshøjskolen otte-ti gange om året. Vi skriver, designer og står for udsendelsen af nyhedsmails.

Nyt logo

I 2021 designede vi nyt logo til ungdomshøjskolen. Logoet tager afsked med forkortelsen UHR, som er intetsigende for udefrakommende. Hele navnet – Ungdomshøjskolen ved Ribe – bruges, det fortæller ’hvad’ og ’hvor’ uden behov for uddybninger. Logoet og symboliserer de bløde værdier, kreativt frirum, udviklingsforløb, helhed og rummelighed. Farvepaletten er en nyfortolkning af farverne fra Vadehavet, der er nærmeste nabo til ungdomshøjskolen.

Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/1
Foto 1/2
Foto 1/2
Foto 1/2
Foto 1/2