Opdateret 2. august 2022 (timepris)
 

Samhandelsbetingelser

KIRK & KLØGT er en vestjysk virksomhed med vestjyske værdier. Hos os er håndslag og en mundtlig aftale lige så god som en skriftlig aftale. Vi holder ord.

Vi laver gerne skriftlige tilbud med udspecificering af vores og kundens ydelser samt aftalte deadlines og andre forhold omkring opgaven. Vores tilbud er gældende i 60 dage fra tilbuddets dato medmindre andet er aftalt. Opgaver udover de aftalte i vores tilbud afregnes til medgået tid. Vi timeregistrerer og fremlægger gerne registreringen som dokumentation.

Vores timepris er 1150 kr. + moms.
Vores standard betalingsbetingelser er 8 dage netto.
Vi forbeholder os ret til at a'conto-fakturere på opgaver, der strækker sig længere end 30 dage.

Som udgangspunkt er alle grafiske dokumenter KIRK & KLØGTs ejendom.

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i ovenstående betingelser. Tvister vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.